Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy 

 • W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Aby odstąpić od umowy na odległość, należy złożyć Sprzedającemu oświadczenie odstąpienia od umowy do pobrania TUTAJ.
 • W przypadku zakupu na paragon musi on być dołączony do formularza umieszczonego w przesyłce zwrotnej.

Koszt zwrotu

 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 • Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

Przesyłkę należy nadać na adres:

Magazyn Perella Polska
Bałtycka 36
83-021 Rokitnica

Dodatkowe informacje

Towar zwracany nie może nosić znaków użytkowania, nie może być używany, odpalany, a tym bardziej uszkodzony. Istotne jest tez by zwracany towar posiadał zarówno nie uszkodzone opakowanie jaki i wszystkie elementy które zostały dostarczone z towarem.

Ponadto przesyłka powinna zawierać oryginalny paragon w wypadku zakupu konsumenckiego, zaś w wypadku Faktury należy dołączyć dokument z nr faktury w celu wystawienia korekty.

Reklamacje

Warunkiem korzystania z gwarancji jest jednoczesne i nieprzerwane spełnienie następujących wymogów:

 1. Urządzenie jest eksploatowane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Inne części pojazdu współpracujące z Urządzeniem nie są uszkodzone ani zużyte.
 3. Montaż Urządzenia został wykonany fachowo, zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji montażu oraz technologią producenta, w autoryzowanym serwisie danego pojazdu/ maszyny.
 4. Urządzenie jest przeznaczone i zastosowane do odpowiedniej wersji i modelu pojazdu/ maszyny lub ich części.

W ramach składanej reklamacji kupujący powinien:

 1. Dostarczyć kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu Urządzenia i dowodem montażu Urządzenia w autoryzowanym serwisie danego pojazdu/ maszyny.
 2. Dostarczyć Urządzenie do siedziby firmy Lucid Investment Sp. z o. o. na ul. Bałtycką 36, 83-021 Rokitnica,w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem Urządzenia w czasie transportu.
  1. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania Urządzenia do wysyłki Lucid Investment Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Dostarczyć wypełnioną kartę reklamacyjną.